Kaip pasirinkti ESO planą

Buitiniai elektros vartotojai, įsirengę saulės elektrines yra vadinami gaminančiais vartotojais.

Saulės elektrinės pagamintą dalį elektros energijos gaminantis vartotojas sunaudoja tiesiogiai savo reikmėms. Ši suvartota elektros energija neatsispindi elektros skirstymo operatoriaus(toliau tekste ESO) skaitliuko parodymuose. Jos kiekį galima matyti inverterio (galios keitiklio) apskaitoje (pačiame galios keitiklyje arba internetinėje programinėje įrangoje).

Visa kita, momentiškai nesuvartota saulės elektrinės pagaminta elektros energija yra atiduodama į elektros tinklus. Priduodant įrengtą saulės elektrinę, ESO specialistai Jūsų elektros skaitiklį suprogramuoja taip, kad jis apskaitytų į tinklą priduodamos elektros kiekį (rodoma vienu rodmeniu) ir gaunamą iš tinklo elektros kiekį (rodoma kitu rodmeniu). Už susigrąžintą (gaunamą) elektros energijos kiekį reikia mokėti atitinkamą mokestį.

Nors įprasta tą mokestį vadinti „pasaugojimo mokesčiu” iš tikro tai yra mokestis už pasinaudojimą elektros tinklais. Jūsų pagaminta ir į tinklą priduota elektros energija niekur nesaugoma. Ją suvartoja kiti vartotojai. Iki kitų vartotojų ji turi nbūti perduodama elektros tinklais, taip kaip ir Jums reikalinga elektros energija yra perduodama Jums.

Šiuo metu ESO siūlo kelis mokesčio variantus. Juos galima rasti čia:
Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

1. Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)
Pagamintą ir momentiškai nesuvartotą elektros energiją atiduodate į elektros tinklus. Kai imate naudoti elektros energiją iš tinklų, už kiekvieną sunaudotą kWh elektros energijos mokate nustatytą mokestį.
Pavyzdžiui, momentiškai (kai gamino saulės elektrinė ir Jūs tiesiogiai vartojote) per mėnesį suvartojote 350 kWh elektros energijos. Per mėnesį pagaminote ir į tinklą atidavėte 1000 kwh momentiškai nesunaudotos elektros energijos. Iš tinklo susigrąžinote ir sunaudojote 250 kWh elektros energijos. Už šiuos 250 kWh pagal šį planą turėsite sumokėsti nustatytą mokestį (šiuo metu, kai rašomas tekstas, šio mokesčio dydis yra 0,06655 €/kWh). Likusį priduotą ir nesuvartotą elektros energijos kiekį (1000-250=750kWh) galėsite suvartoti kada norėsite, pavyzdžiui žiemos metu, kai saulės elektrinė elektros beveik negamina. Pagal dabar 2024 m. galiojant5 5statym1, kas du metus (lyginiais metais, t.y. 2024, 2026, 2028) sukauptas ir neišnaudotas elektros kiekis yra nurašomas, o nepriklausomas elektros tiekėjas (su kuriuo esate pasirašę sutartį dėl elektros tiekimo) už nurašytą elektros kiekį Jums kompensuos pagal sutartyje numatytas sąlygas.

2. Už elektrines leistinos generuoti galios kilovatą (kW)
Mokate pastovų, tuo metu nustatytą, mokestį už leistiną instaliuoti saulės elektrinės galią.
Pavyzdžiui, esate įsirengę ir pridavę ESO 10 kW galingumo saulės elektrinę. Šiuo metu, kai rašomas tekstas, šio mokesčio dydis yra 4,8884 €/kWh/mėn. Tai mėnesinis mokestis būtų 10 x 4,8884 = 48,89 €/mėn.
Tokią sumą mokėsite tol, kol turėsite sukaupę savo pagamintos elektros energijos. Kai ją išnaudosite, toliau mokėsite už elektros energiją pagal sutartį, kuriaą esate pasirašę su savo nepriklausomu elektros tiekėju.

3. Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.
Pasirinkę šį atsiskaitymo būdą, atsiskaitote ne pinigais, o kilovatvalandėmis, t.y. nuo Jūsų priduoto į elektros tinklus kiekkio yra nuskaitomas tuo metu numatytas procentas kW.
Pavyzdžiui, šiuo metu, kai rašomas tekstas, šio mokesčio dydis yra 32%. Per mėnesį pagaminote ir į tinklą atidavėte 1000 kwh momentiškai nesunaudotos elektros energijos. Nuo šio priduoto kiekio bus atskaityta 32%. 1000kWh – 32% =  680kWh. Šiuos 680kWh Jūs galėsite naudoti be jokio papildomo mokesčio.

Kuris atsiskaitymo būdas Jums tinkamiausias priklauso nuo aplinkybių. Paprastai privatūs gaminantys vartotoja renkasi tarp pirmo ir trečio būdų. Jeigu esate įsirengę galingesnę saulės eletrinę ir matote, kad visos elektros energijos nesuvartosite, greičiausiai labiau apsimokės pasirinkti 3-iąjį atsiskaitymo būdą. Jeigu įsirengiant saulės elektrinę neturėjote pakankamai vietos įrengti didesnio galingumo, pagaminate tiek elektros energijos, kiek suvartojate ar dar ir pritrūkstate savo pagamintos, greičiausiai Jums naudingiau būtų pasirinkti 1-ąjį variantą.

 

 

SAULĖS ELEKTRINĖS

ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS - ORAS

ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS - VANDUO

ORO KONDICIONIERIAI